Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Concept Regionale Energiestrategie gereed

Gemeenten, waterschappen, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de netwerkbeheerders in de verschillende deelgebieden van Rijnland werkten het afgelopen jaar aan concept Regionale Energie Strategieën (RESsen). De concept RESsen laten zien welke stappen in de verschillende regio’s kunnen worden genomen richting een fossielvrije toekomst. Rijnland participeert in vier regio’s te weten Holland Rijnland, Noord-Holland Zuid, Rotterdam Den Haag en Midden Holland. Drie regio’s gaven sinds april de Concept-RES vrij voor verder behandeling. Laatstgenoemde regio volgt in mei.