Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

18 december - Feestelijke afronding werkzaamheden Geerpolder

Afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder. Hiermee is het watersysteem beter afgestemd op de verschillende behoeften vanuit de landbouw enerzijds en de natuur anderzijds om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer het gebied opengesteld voor wandelaars waar zij via het nieuwe laarzenpad kunnen genieten van de natuur.