Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Alle mogelijke maatregelen blijven in onderzoek

De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van Beter Bereikbaar Gouwe adviseert alle mogelijke maatregelen in onderzoek te houden om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. Op basis van de eerste bevindingen en het advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit lijkt het onwaarschijnlijk dat de BAG met een voorstel komt een oostelijke rondweg aan te leggen. De BAG erkent de zorgen van de bewoners uit de regio voor deze mogelijke maatregel. De BAG wil wel vasthouden aan de werkwijze om eerst alle mogelijke maatregelen zorgvuldig en in samenhang te onderzoeken voordat keuzes worden gemaakt. In het najaar van 2020 wordt een besluit over een maatregelenpakket door de gemeenten, waterschap en provincie verwacht.