Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Eerste begroting nieuwe bestuursperiode Rijnland; Bijna half miljard euro aan investeringen over de periode van 2020-2023

De grootste investering van Rijnland is de renovatie en uitbreiding van de zuiveringen, 44 miljoen euro in 2020. Dit geld is met name vrijgemaakt voor afvalwaterzuivering Zwanenburg, Nieuwe Wetering en Leiden Noord. Verder trekt Rijnland volgend jaar 7,4 miljoen euro uit voor schoon en gezond water. Dit is inclusief blauwalgbestrijding en de aanleg van vispassages. Ook wordt er 25 km aan regionale keringen op orde gebracht (16 miljoen euro in 2020). Om de verwachte regen in de toekomst beter op te kunnen vangen investeert Rijnland het komende jaar tien miljoen in de realisatie van piekbergingen Nieuwe Driemanspolder en Haarlemmermeer.