6 november - Informatiebijeenkomst  Hemmeerpolder

6 november - Informatiebijeenkomst Hemmeerpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in overleg met grondeigenaren, bewoners en gemeente Teylingen diverse maatregelen bedacht om het watersysteem in de Hemmeerpolder te verbeteren. We staan nu aan de start van de uitvoering van dit watergebiedsplan en organiseren daarom een informatiebijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst is bedoeld om iedereen te informeren over wanneer, welke maatregelen worden uitgevoerd en hoe de aannemer de diverse werkzaamheden gaat uitvoeren.

Datum:                 6 november 2019

Tijd:                       van 19.00 tot 21.00 uur

Locatie:                De Oude Tol Partycentre

                               Hoofdstraat 147, 2171 BA Sassenheim

Programma

19:00 uur             Inloop

19:30 uur             Welkom en plenaire toelichting op werkzaamheden

20:00 uur             Vragen en aandachtspunten van de aanwezigen

21:00 uur             Einde bijeenkomst

Vragen of meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar wgpmidden@rijnland.nl  o.v.v. Hemmeerpolder of bellen met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535