Groepsfoto opening Limes Bubble Barrier

Aanleg Limes Bubble Barrier van start

De aanleg van de Limes Bubble Barrier is een feit. Het startsein werd op 4 oktober gegeven tijdens een feestelijke ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst.

De komst van een luchtbellenscherm dat plastic zwerfafval afvangt in Katwijk heeft op zich laten wachten, maar nu gaat het dan gebeuren. Na vier jaar voorbereiding hebben de belangrijkste samenwerkingspartners: Coastbusters, gemeente Katwijk, Holland Rijnland en het hoogheemraadschap van Rijnland, hun handtekening geplaatst onder de uitvoeringsovereenkomst. Hiermee is de voorbereidingsfase die in 2016 op gang kwam afgesloten.

Waterbewust

“Ik ben blij en trots dat het ons in vier jaar tijd gelukt is een luchtbellenscherm te financieren, het gaat hierbij om een nieuwe vorm van samenwerking”, benadrukt hoogheemraad Waldo von Faber. “Niemand gaat officieel over plastic zwerfafval in Nederland. Dat het luchtbellenscherm er toch komt, danken we aan het initiatief van de stichting Coastbusters en de steun van overheden en bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk weten we allemaal dat plastic niet thuishoort in water, maar met de komst van de Limes Bubble Barrier worden we allemaal meer waterbewust.”

IMG_8202.jpg

v.l.n.r. Jacco Knape, Waldo von Faber, Claar-els van Delft, Emile Jaensch.

Samenwerking

De ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst vormt een mijlpaal in de samenwerking tussen de Coastbusters, gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap en de kustgemeenten verenigd in Holland Rijnland. Verder is de financiering mogelijk gemaakt door de provincie en een crowd funding actie van Coastbusters. Naar verwachting wordt het bellenscherm medio 2022 opgeleverd.

Waarom een bellenscherm?

De Limes Bubble Barrier is een gordijn van luchtbellen dat plastic kan tegenhouden zonder dat vissen hier hinder van ondervinden. Daarom is het hoogheemraadschap een voorstander van deze installatie. De luchtbellen komen uit een geperforeerde buis die op de bodem van de oude Rijn ligt. Door de buis wordt lucht gepompt. Deeltjes vanaf 1 mm worden door de luchtbellen meegevoerd naar de oppervlakte. Omdat de buis schuin ligt en het water stroomt, wordt het vuil naar de kant toe geleid. Daar kan het dan worden afgevangen. Het beheer en onderhoud van het bellenscherm komen voor rekening van het hoogheemraadschap om zo de waterkwaliteit – en veiligheid te kunnen garanderen.