piekberging Haarlemmermeer

Aanleg Piekberging Haarlemmermeer in volle gang

De watersystemen van Rijnland staan door de toenemende extreme neerslag onder druk. De aanleg van piekbergingen is een van de oplossingen om overtollig water tijdelijk te bergen, zoals de aanleg van de piekberging in de Haarlemmermeer.

De plek in de Haarlemmermeer is gekozen in overleg met de omgeving. De oorspronkelijke functie wordt gehandhaafd. Ook wordt rekening gehouden met bijzondere natuurwaarden, en er is oog voor biodiversiteit.

Toekomstbestendige delta

De piekberging in de Haarlemmermeer is de laatste maatregel die Rijnland neemt voor een toekomstbestendige delta. Eerder al werd de capaciteit van het boezemgemaal bij Katwijk uitgebreid en kwam er in de Nieuwe Driemanspolder eveneens een piekberging.

Trots

Hoogheemraad Sjaak Langeslag vertelt vol trots over de aanleg van de piekberging in de Haarlemmermeer.

screenshot video over piekberging

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Dat natuurwaarden belangrijk zijn en niet verstoord mogen worden vertelt ecoloog Jeroen Mos. Hij voert regelmatig inspecties uit om te voorkomen dat kwetsbare diersoorten en planten door de graafwerkzaamheden schade oplopen.

screenshot video piekberging

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren