Aanvullende maatregelen lekkage gemaal Blauwepolder

Aanvullende maatregelen lekkage gemaal Blauwepolder

De noodreparatie, die we zondag 24 maart hebben uitgevoerd om de lekkage onder gemaal Blauwepolder in Rijpwetering te stoppen, bleek niet afdoende. Daardoor begon er toch weer water te stromen.

Daarom heeft de aannemer maandag 25 maart aanvullende maatregelen - het aanbrengen van extra klei - moeten nemen om de lekkage te dichten.

De noodreparatie geeft de reguliere organisatie van het hoogheemraadschap voldoende tijd voor een definitieve oplossing voor deze situatie.

De direct omwonenden van het gemaal Blauwepolder zijn op de hoogte gehouden gedurende de werkzaamheden aan de tijdelijke reparatie.