Actie 'Bezem door de Middelen Kast' succes

Actie 'Bezem door de Middelen Kast' succes

De actie ‘Bezem door de Middelen Kast’ is een succes, en zeker voor herhaling vatbaar, zo luidt de conclusie van de evaluatie van deze campagne die vorig jaar door het hoogheemraadschap van Rijnland gelanceerd is voor agrariërs.

De actie ‘Bezem door de Middelen Kast’ zorgde ervoor dat agrariërs, loonwerkers en hobby-boeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen konden inleveren. Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en hobby-boeren de middelenkast na laten kijken. Het hoogheemraadschap had hiervoor ongeveer 2.500 agrariërs aangeschreven; dit betekent dat bijna twintig procent van de agrarische bedrijven gehoor heeft gegeven aan de oproep.

Hoogheemraad Waldo von Faber: “De respons overtrof onze verwachting. De waterkwaliteit blijft voor ons een aandachtspunt, en deze actie is een mooi voorbeeld van aanpak bij de bron – of het nu gaat om industrie, ziekenhuizen, burgers, boeren of tuinders. Samen houden we ons water schoon en gezond.”

Opbrengst

In totaal zijn 3.598 verpakkingen ingeleverd en ruim 8.864 kg aan middelen afgevoerd, dit komt neer op gemiddeld 19 kg per bedrijf. Hierbij ging het vooral om fungiciden (31%) en herbiciden (23%), naast insecticiden (13%), kiemremmingsmiddelen (2%) en Groeiregulatoren (2%).

Waarom deze actie?

In gesprekken met agrariërs en vertegenwoordigers van de sector wordt vaak aangegeven dat men niet weet waar deze inmiddels overbodige middelen heen moeten. Met als gevolg dat ze jarenlang worden bewaard en er risico bestaat dat ze toch maar gebruikt worden en in het oppervlaktewater terecht komen. Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft het hoogheemraadschap van Rijnland het initiatief ‘Bezem door de Middelenkast’ opgezet voor het beheergebied van Rijnland.