Bestrijding watercrassula in het Bentwoud van start

Bestrijding watercrassula in het Bentwoud van start

In het najaar van 2018 is door Staatsbosbeheer voor het eerst watercrassula (Crassula helmsii) gevonden in het zorggebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Deze exotische waterplant levert al veel problemen in grote delen van Nederland.

De watercrassula is oorspronkelijk vanuit Australië ingevoerd als aquarium- en vijverplant en hoort dus niet in de Nederlandse natuur thuis. Toch doet de plant het zeer goed. De plant vermeerdert zich zeer gemakkelijk (3mm plant groeit al uit tot een nieuw plantje) en ze kunnen hele oevers, ondiepe wateren en sloten volledig bedekken. Wanneer dit gebeurt komt de waterhuishouding in gevaar en verdringen zij de inheemse soorten van Nederland. De besmette locatie in het Bentwoud, een natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer en Boskoop, is op dit moment nog klein, waardoor isoleren en uitroeien nog mogelijk lijkt. Staatsbosbeheer en Rijnland hebben daarom gezamenlijk besloten om de verwijdering in gang te zetten.

 

Wat gaat er gebeuren?

De komende tijd gaan diverse werkzaamheden in het Bentwoud van start. Om verspreiding van de watercrassula te voorkomen, zijn er inmiddels damwanden geplaatst om een deel van de watergang te isoleren. In de komende weken wordt het waterpeil verlaagd zodat de besmette delen droog komen te liggen en de aannemer kan starten met het afgraven van die delen. Na de afgraving worden de besmette plekken afgedekt met 40cm zand en wordt gemonitord of alle watercrassula inderdaad weg is. Als er na 6 maanden geen nieuwe besmettingen worden gevonden wordt het peil weer verhoogd.

Vragen en meer informatie

Voor vragen met betrekking tot de werkzaamheden kunt u terecht bij zowel Staatsbosbeheer als het hoogheemraadschap van Rijnland. Boswachter Jonathan van Staatsbosbeheer houd daarnaast iedereen op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden via zijn Twitter (https://twitter.com/Bosw8erJonathan) en Instagram account (https://www.instagram.com/boswachterjonathan/).

Wilt u meer weten over welke exotische waterplanten Rijnland verder nog verwijderd? Kijkt u dan op onze exotische waterplanten pagina.