Bestuurdersbijeenkomst Aanpak Plastic Afval in Water

Bestuurdersbijeenkomst Aanpak Plastic Afval in Water

Samen met plastic jutters die zich hebben verenigd in de stichting “Coast Busters”, heeft Rijnland op een bestuurdersbijeenkomst in Katwijk een onderzoek gepresenteerd naar plastic afval in water. Het probleem staat nu hoog op de bestuurlijke agenda.

In het Willem Alexander gemaal van Katwijk legde Rijnland uit hoe het onderzoek is verlopen. Schepsessies in de rivier hebben in totaal 5 m3 afval opgeleverd. Na sortering van het afval werd duidelijk dat er veel plastic tussen zit, waarvan een groot gedeelte microplastic. Het hoogheemraadschap, de kustgemeenten en provincie verkennen nu maatregelen om de hoeveelheid plastic die bij Katwijk in zee terecht komt terug te dringen. Zo wordt gedacht aan de plaatsing van een luchtbellenscherm in het water dat plastic afvangt.

Bewust worden

Hoogheemraad Waldo von Faber: “We zijn niet tegen plastic. We willen alleen dat bedrijven en bewoners zich bewust worden dat zwerfafval op het land uiteindelijk in het water terecht komt. Laten we dat met elkaar voorkomen.” Het ophopen van plastic in rivieren is een groot probleem waar we allemaal last van hebben. Het is niet alleen schadelijk voor vissen en vogels, maar ook voor ons voedsel en drinkwater.

Statiegeld

Gemeenten, provincie en waterschappen hebben zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie dringt er bij de Nederlandse regering op aan om het statiegeldsysteem uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.