Bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda Water Gouda-Rijnland ondertekend

Bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda Water Gouda-Rijnland ondertekend

Wethouder Hilde Niezen en hoogheemraad Marco Kastelein ondertekenden op 6 maart 2019 de Bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda Water Gouda-Rijnland.

Met de strategische samenwerkingsagenda bekrachtigen beide partijen de samenwerking tussen gemeente en hoogheemraadschap met als doel een robuust, klimaatbestendig watersysteem in een toekomstbestendig, leefbaar en stevig Gouda te realiseren. In de strategische samenwerkingsagenda zijn actuele onderwerpen als bodemdaling, klimaatadaptatie, omgevingskwaliteit, waterveiligheid, waterketen, waterbewustzijn en participatie benoemd. Op deze onderwerpen worden gezamenlijke onderzoeks- en/of uitvoeringsprojecten uitgevoerd, voor zover deze bijdragen aan het gezamenlijke doel. De projecten worden opgenomen in een nog op te stellen uitvoeringsprogramma 2019-2020. De strategische samenwerkingsagenda is de opvolger van het gemeentelijke waterplan.