Brand!

Brand!

Als er brand is komt de brandweer. Logisch. Maar wist je dat ook medewerkers van Rijnland worden opgeroepen bij een brand? Wat moet een waterschap nou met vuur? Nou, met dat vuur niks. Het gaat om het water. Want in het bluswater dat de brandweer gebruikt kunnen chemische en dus vervuilende stoffen zitten. En die willen we niet in het water hebben.

Is er brand?
Als er ergens in Rijnlands gebied een brand is worden wij daarover geïnformeerd. Vervolgens maken wij de afweging of we erheen gaan. Dat is afhankelijk van een aantal factoren: de grootte van de brand, de locatie, of er water in de buurt is waarin vervuilend bluswater terecht komt.

 Rijnland in actie
Als er vlakbij de brand water is, een sloot bijvoorbeeld, dan proberen wij zoveel mogelijk de vervuiling van het water te beperken. Dat doen wij door bijvoorbeeld gemalen uit te zetten, inlaten dicht- of juist open te zetten en de sloot af te dammen. We controleren de kwaliteit van het water en de eventuele schade aan planten en dieren. Verder adviseren we de brandweer en kunnen we handhavers inzetten als dat nodig is. Overigens gelden deze acties ook als watervervuiling op een andere manier is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan een auto die te water is geraakt. Daar kunnen vloeistoffen uit lekken die schadelijk zijn voor de kwaliteit van het water. En dus moeten we verspreiding daarvan zien te beperken.

Auto te water

Onze speciaal getrainde medewerkers staan dag en nacht paraat om bij calamiteiten snel en goed te kunnen optreden. Kijk op https://www.rijnland.net/uw-loket/meldpunt/dag-en-nacht-paraat wat we nog meer doen.