Cursus 'Actief voor het waterschap'

Neem een kijkje achter de schermen van het waterschap.

Wil je een bijdrage leveren aan de toekomst van Rijnland, maar weet je niet hoe? Heb je bestuurlijke ambities? Wil je weten hoe ons bestuur besluiten neemt? Dan is de cursus ‘Actief voor het waterschap’ perfect voor jou!

De cursus geeft jou als deelnemer de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van een waterschap. In ons geval het oudste en toonaangevende waterschap van Nederland.

Al 766 jaar zorgt Rijnland voor de waterhuishouding in het meest uitdagende deel van Nederland: tussen Velsen, Gouda en de kust. We werken aan droge voeten en schoon water. Dit doen we door:

  • Bouwen van dijken
  • Regelen van het waterpeil
  • Baggeren van watergangen
  • Zuiveren van afvalwater voor stad en platteland.

Het is een continu proces van investeren, vernieuwen, afstemmen en beheren. Dat gaat niet vanzelf. Daar zijn afstemming en afspraken voor nodig. De bestuurders van Rijnland leveren daar een bijdrage aan én komen voor de verschillende belangen op. Er staat veel te gebeuren de komende jaren: klimaatuitdagingen, de energie transitie en hoe moeten we omgaan met water in de openbare ruimte? Die uitdagingen gelden voor iedereen in Rijnlands gebied, of je nu in de polder, een dorp of de stad woont.

Opzet van de cursus

  • Donderdag 12 mei: bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking
  • Donderdag 19 mei: bijeenkomst 2: Politiek en besluitvorming
  • Donderdag 2 juni: bijeenkomst 3: Het algemeen bestuur (VV)
  • Donderdag 9 juni: bijeenkomst 4: Training effectief vergaderen
  • Woensdag 29 juni: bijeenkomst 5: Bijwonen vergadering VV en excursie AWZI

De cursusavonden zijn van 19.00-22.00 uur en vinden op 12 en 19 mei plaats in de Timmerschuur te Katwijk. Voor meer informatie download de flyer hier: