De Blauwe Lens: toekomstperspectieven voor een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is woensdag 24 maart akkoord gegaan met de publicatie van het rapport De Blauwe Lens. Het daagt ons allemaal uit om met een Blauwe Lens te kijken naar onze ruimte. Naar hoe wij water de ruimte kunnen en moeten geven.

Wat zijn de gevolgen, kansen en oplossingen van klimaatverandering voor ons beheergebied? Op ons verzoek hebben twee bureaus, FABRICations en Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, dit onderzocht. Het resultaat is Rapport Blauwe Lens een uitwerking van de toekomstperspectieven voor een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting van Rijnland. De Blauwe Lens laat zien dat klimaatadaptatie kan leiden tot klimaatbestendige, aantrekkelijke steden en landschappen en tot een gezonde leefomgeving. Ze laten zien hoe onze kerntaken verweven zijn met de maatschappelijke vraagstukken zoals biodiversiteit, circulariteit en energieneutraliteit. De Blauwe Lens is daarmee een inspiratiebron voor onze gesprekken met de omgeving. 

Water als leidend principe

De Blauwe Lens laat zien dat het steeds moeilijker wordt om met alleen technologische middelen onze kerntaken goed uit te voeren en in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn. De ontwikkelingen in de technologie hebben ons de afgelopen eeuwen veel welvaart gebracht en zullen ook belangrijk blijven. De keerzijde is dat West-Nederland nu zo afhankelijk is van technologie, dat we er als het ware ‘in gevangen’ zitten. De Blauwe Lens leert ons dat het gebied en het watersysteem veerkrachtiger en flexibeler moeten worden. Een belangrijk inzicht is dat we de problemen niet moeten afwentelen op onze omgeving, maar water juist moeten inzetten als ordenende kracht in ruimtelijke ontwikkeling. Met deze constatering bevestigt De Blauwe Lens de noodzaak om water leidend te maken.