Deltacommissaris Peter Glas op werkbezoek Waterbeschikbaarheid bij Rijnland

Deltacommissaris Peter Glas op werkbezoek Waterbeschikbaarheid bij Rijnland

Op vrijdag 14 juni bracht Deltacommissaris Peter glas een werkbezoek rond het thema Waterbeschikbaarheid aan Rijnland. Bij het bezoek waren ook de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, agrarische ondernemers en onderzoeksbureau Deltares betrokken.

Doel van het werkbezoek was om de Deltacommissaris te informeren over hoe Waterbeschikbaarheid in West-Nederland in het algemeen wordt uitgewerkt. Daarnaast is stil gestaan bij de doorwerking van de resultaten in het Omgevingsbeleid en het belang van waterbeschikbaarheid en handelingsperspectief voor agrarische ondernemers. Deze laatste aspecten aan de hand van de dialoog die de afgelopen jaren met de ondernemers in de polder is gevoerd. Door het proces van Waterbeschikbaarheid in de Haarlemmermeerpolder is het gevoel gegroeid over de opgave en de kansen zoals meer maatwerk doorspoeling en het stimuleren en benutten van metingen door ondernemers. 

Hoogheemraad Jeroen Haan heette de Deltacommissaris en de andere aanwezigen van harte welkom bij het gemaal De Leeghwater in de Haarlemmermeerpolder. Jeroen geeft aan dat de beschikbaarheid van zoetwater één van de relevante aspecten van het waterbeheer in de Haarlemmerpolder is. Enerzijds ligt de droogte van 2018 nog vers in ons geheugen, anderzijds werkt Rijnland op dit moment ook aan een piekberging in de Haarlemmermeerpolder om in tijden van wateroverlast overtollig water te kunnen opslaan.

 

Na een rondleiding in het monumentale gemaal krijgt de Deltacommissaris in een paar minuten tijd de verziltingsgeschiedenis van de polder van de afgelopen 10.000 jaar voorgeschoteld. In deze hele geschiedenis is de droogmaling van de polder van rond het jaar 1850 nog maar zeer recent. In de afgelopen jaren heeft Rijnland samen met onderzoeksbureau Deltares nieuwe inzichten opgedaan in de verdeling van zoet en zout water in de polder en de effectiviteit van doorspoelen met zoetwater. Uit deze nieuwe inzichten zijn ook mogelijke optimalisaties in beeld gekomen, zoals een beperking van de hoeveelheid in te laten water met 25%, zonder dat hierdoor extra schade aan landbouw ontstaat.

Ondanks de risico’s op verzilting in de Haarlemmermeerpolder geven de agrarische ondernemers aan dat deze polder één van de beste akkerbouwpolders in West-Nederland is. De inspanningen van Rijnland voor een goede zoetwatervoorziening leveren daar een belangrijke bijdrage aan, maar dat is dus ook niet voor niets. Dat je daarbij kijkt welke optimalisaties mogelijk zijn is helemaal terecht volgens de agrarische ondernemers, maar grootschalige functieverandering of het inzetten op zilte teelten zien zij op dit moment nog niet als noodzakelijk.

Vervolgens zijn we verder ingegaan op het instrument Waterbeschikbaarheid. Rijnland werkt dit zoveel mogelijk in de lopende gebiedsprocessen uit. In een aantal urgente gebieden (zoals bijvoorbeeld de Haarlemmermeerpolder) start Rijnland een aparte dialoog. Het doel van Waterbeschikbaarheid is het bieden van transparantie, waardoor er een handelingsperspectief voor gebruikers ontstaat.

Met elkaar hebben we ook stil gestaan bij de doorwerking van Waterbeschikbaarheid in het Omgevingsbeleid. Duidelijk is dat het inpassen van Waterbeschikbaarheid naast alle andere relevante thema’s in deze polder, zoals woningbouw, geluidscontouren van Schiphol, biodiversiteit, mobiliteit en landschap zeer complex is.

Het werkbezoek hebben we afgesloten op het bedrijf van bloementeler Peter Baars. Juist voor de teelt van bloemen is een goede kwaliteit van het beregeningswater van groot belang. De ondernemers kijken daarbij niet alleen naar Rijnland en de andere overheden. Zo geeft Peter Baars aan dat hij aan door de grote variaties in het weer van de afgelopen jaren deels heeft gekozen voor de teelt van minder kwetsbare gewassen.