Denk mee over waterkwaliteit

Denk mee over waterkwaliteit

Rijnland vindt uw mening belangrijk. Tussen 10 mei en 21 juni kunt u uw zienswijze over de Ontwerpnota Schoon Water 3 aan ons bekend maken. In deze nota staan maatregelen om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

KRW

De KRW is een Europese richtlijn om de kwaliteit van grond en oppervlaktewater te verbeteren. De KRW bestaat sinds 2000. Er gelden normen voor de chemische samenstelling en ook zijn er doelstellingen voor de ecologie afgesproken.
Er zijn 3 uitvoeringsperioden van elk 6 jaar:

  • 2009 – 2015
  • 2016 – 2021
  • 2022 – 2027

Voor elke periode zijn doelstellingen geformuleerd en neemt Rijnland, samen met de partners maatregelen om die te behalen. In de Ontwerpnota Schoon Water 3 leest u over deze maatregelen. 

Bekijk de officiële bekendmaking in het Waterschapsblad. Hier kunt u lezen hoe u uw mening kunt doorgeven.