koeien na de dijkafschuiving

Herstelde dijk in Reeuwijk robuust genoeg, Kamervragen over rivierkreeft

De dijkverschuiving bij de Middelburg- en Tempelpolder in Reeuwijk is tijdelijk hersteld. De deskundigen van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben er vertrouwen in dat de dammen robuust genoeg zijn om de komende weken de polder te beschermen.

Inmiddels is een start gemaakt met een nadere analyse van de oorzaak. Wij willen net als de andere betrokkenen en onze inwoners zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is. Maar we beseffen ook dat goed en gedegen onderzoek nu eenmaal tijd kost. Parallel aan de analyse naar de oorzaak loopt het grondonderzoek. De volgende stap is dat de dijk in zijn geheel wordt hersteld.

De dijken in het gebied van de verschuiving worden constant geïnspecteerd. Ook zijn we bezig met een monitoringsplan om de inspectie te intensiveren. Dijken die al in ons programma zijn opgenomen gaan we nogmaals aan een inspectie onderwerpen. Dat geldt ook voor andere dijken in ons gebied die vergelijkbaar zijn met deze dijk in de Tempelpolder.

Kamervragen over dijkverschuiving Reeuwijk

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de dijkverschuiving. De VVD wil weten in hoeverre de Amerikaanse rivierkreeft hierin een rol heeft gespeeld.

De Kamervragen zijn gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat. Rijnland wordt via de Unie van Waterschappen betrokken bij de beantwoording.

In het onderzoek naar de oorzaak van de dijkverschuiving kijkt Rijnland ook naar de rivierkreeft. Op basis van de kennis van nu en de inzichten van externe deskundigen acht Rijnland overigens de kans klein dat de rivierkreeft de oorzaak is van de dijkverschuiving.