Drainagesysteem voor boulevard Noordwijk

Drainagesysteem voor boulevard Noordwijk

Noordwijk- Vrijdag 17 juli hebben hoogheemraad Waldo von Faber en wethouder Theo Alkemade een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin ook de aanleg van een drainagesysteem is opgenomen voor de Parallel Boulevard in Noordwijk.

De drainage is nodig om de grondwateroverlast aan te pakken, waarmee Noordwijk aan Zee sinds 2014 te maken heeft. De grondwateroverlast is een onverwacht gevolg van de aanleg van een dijk in een duin die is aangelegd in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Rijnland krijgt daarom landelijke subsidie voor dit project. Naar verwachting zal het drainage systeem in 2023 operationeel zijn. 

(Op de foto hoogheemraad Waldo von Faber (rechts) en wethouder Theo Alkemade )