Droogte: een update

Droogte: een update

Zo droog als vorig jaar rond deze tijd is het nu niet. Toch heeft Rijnland te maken met droogte omdat in circa 85% van het Rijnlandse gebied het neerslagtekort 150 mm of meer bedraagt.

Inspecties

Tussen 10 juli en 7 augustus heeft Rijnland drie locaties, in Reeuwijk, Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude, tot nu toe vijf keer geïnspecteerd. Door middel van grondboringen hebben we het vochtgehalte in de kades kunnen bepalen. Vochttekort kan namelijk een bedreiging worden voor de stabiliteit/sterkte van een kade. Daarom is het belangrijk deze ‘droogtegevoelige’ stukken te controleren. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar eventuele schade door droogte, zoals scheuren, aan de kades. Zowel de grondboringen als de visuele inspecties hebben geen bijzonderheden opgeleverd.

Behalve het controleren van een paar zeer droogtegevoelige kades, is er op dit moment geen aanleiding om te starten met grootschalige inspecties.

Zomermonitor

De actuele stand van zaken over droogte, neerslagtekort en bijvoorbeeld ook over zwemwaterkwaliteit vindt u in de zomermonitor van Rijnland.

Ontdekt u zelf schade aan een dijk of kade, zoals een scheur, natte plek of vervorming, dan kunt u dit 24 uur per dag melden via telefoonnummer 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen dan ter plaatse uw melding en nemen indien nodig gepaste maatregelen.

Zolang er sprake is van een neerslagtekort van ten minste 125 mm, blijven wij alert.