Eerste uitbetaling door Rijnland voor Landbouwportaal Noord-Holland

Eerste uitbetaling door Rijnland voor Landbouwportaal Noord-Holland

In 2019 was agrariër René van Schie van VOF van Schie de eerste agrariër aan wie hoogheemraadschap van Rijnland de eerste betaling vanuit het landbouwportaal Noord-Holland heeft uitbetaald. Met deze subsidie kon de melkveehouder uit Spaarndam aan de slag met een opvangsysteem voor pers- en mestvocht en kon hij wanden plaatsen om de afstroom van perssappen te voorkomen. Het landbouwportaal is sinds 29 oktober 2020 weer geopend voor nieuwe aanvragen.

Eerste uitbetaling aan VOF van Schie

René van Schie van VOF van Schie werd via een collega melkveehouder en via zijn leverancier Bosch beton op het Landbouwportaal Noord-Holland gewezen. Van beide kanten hoorde hij enthousiaste ervaringen. Uiteindelijk is voor René van Schie de verleende subsidie doorslaggevend geweest voor het treffen van de maatregelen.

 “Aanmelden via de website van het Landbouwportaal Noord-Holland was eenvoudig. Daarna heb ik een aantal keer telefonisch contact gehad en kreeg ik een coach toegewezen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Met de coach heb ik een afspraak gemaakt bij mij op het bedrijf. Deze coach had veel ervaring en een praktische blik. Samen hebben we de situatie doorgenomen, en meteen al kreeg ik wat tips over de aanpak. Ik heb het advies van de coach één op één opgevolgd.”

Subsidie aanvragen

Samen met de agrarische sector staan we voor de opgave om te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Op het Landbouwportaal Noord-Holland kan een agrariër zich binnen vijf thema’s oriënteren en onderzoeken waar op het bedrijf verbeteringen mogelijk zijn. Na de aanmelding krijg je een coach (gratis) toegewezen via het portaal. Het Landbouwportaal is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Bodem & Water. Hierin bundelen LTO Noord, de agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland de krachten.

Via de waterschappen zijn er momenteel 1354 aanmeldingen bij het Landbouwportaal Noord-Holland. Het Landbouwportaal Noord-Holland beslaat drie waterschappen, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap van Rijnland en Amstel Gooi en Vecht. 

Meer informatie en subsidie aanvragen:

Website Landbouwportaal Noord-Holland