Extra alert met droogte

Extra alert met droogte

Het heeft al een paar weken nauwelijks geregend. De waterschappen in Nederland merken dat de droogte in de natuur hierdoor toeneemt.

In het oosten en zuiden van het land leidt het gebrek aan neerslag tot problemen, zoals het droogvallen van beken, maar hier zijn nog geen maatregelen nodig. Wel zijn we extra alert.

Waterkwaliteit

Zo houden we de chloridegehaltes van het water in de gaten. De waterafvoer van de rivieren gaat dalen. Hierdoor kan minder tegendruk worden gegeven aan de zee. Het zoute zeewater krijgt zo meer de kans het binnenland in te komen, wat van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Aan agrarische sectoren vragen we voorbereid te zijn en waar mogelijk zoetwaterbuffers aan te leggen. We weten niet of we weer een droge zomer krijgen en dan kan water opvangen en bewaren helpen.

Scheuren en gaten melden

Natte en droge periodes kunnen leiden tot uitzetten en krimpen van veendijken. Het hele jaar door repareren we kades en dijken, maar er kunnen altijd nieuwe beschadigingen optreden. Als mensen dus een wandeling maken over een dijk en een verdachte plek of scheur zien, laat het dan vooral weten. Voorkomen is beter dan genezen.

Melden kan bij het Klantcontactteam van Rijnland via 071-3063535