Feestelijke afronding werkzaamheden reconstructie sifon Nieuwkoop

Feestelijke afronding werkzaamheden reconstructie sifon Nieuwkoop

Maandagmiddag 18 februari vond de feestelijke afronding van de reconstructie van de sifon Nieuwkoop plaats in het naastgelegen poldergemaal Nieuwkoop.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag en Rijk Vinke, directeur van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, openden deze feestelijke bijeenkomst onder toeziend oog van vele aanwezigen uit de omgeving. In de speeches van beide heren werden de direct omwonenden uitgebreid benoemd en bedankt voor hun geduld en medewerking gedurende het project. Uit handen van de hoogheemraad ontvingen zij ook de eerste exemplaren van het boekje over dit project.

Na het officiële deel was er volop gelegenheid om te zien en horen over de werking van het gemaal en over wat er allemaal bij het sifon is gedaan. Daarnaast kon men ook genieten van een hapje en een drankje.

Links bewoner dhr. Wijfje, rechts hoogheemraad Sjaak Langeslag 

Directeur Rijk Vinke  aannemeningsbedrijf gebr. Schouls bv

Links hoogheemraad Sjaak Langeslag  rechts bewoonster mevr. Verboom

Wat was dit voor een project?

In het project reconstructie sifon Nieuwkoop werkte Rijnland aan de verbetering van de doorstroom van het water vanaf gemaal Nieuwkoop de boezem in. Aanleiding was de slechte staat van de kademuur en de fundering van de onderliggende sifon. Daarnaast was de sifon ooit als zodanig aangelegd omdat de lager gelegen Ringsloot een vaarfunctie had. Deze vaarfunctie bestaat niet meer, waardoor de sifon overbodig is geworden.

Wat is er gedaan?

Voorafgaand aan de werkzaamheden is veel overleg geweest met de direct omwonenden, zo ook met de eigenares van de woning vlak naast de sifon. Rijnland heeft de sifon deels verwijderd en de Ringsloot onder de Schoutenvaart gelegd. De doorstroom van het water van het gemaal Nieuwkoop af is verruimd. Het water van het uitstroomkanaal van het gemaal Nieuwkoop kan hierdoor beter doorstromen de Schoutenvaart in. Met deze aanpassingen heeft Rijnland de kans op wateroverlast verkleind.

Het boekje over dit project is speciaal voor de feestelijke bijeenkomst geproduceerd. Geïnteresseerden kunnen dit boekje als PDF te downloaden in de eerstvolgende uitgave van het digitale Rijnland Magazine.