Feestelijke ondertekening renovatie en uitbreiding AWZI Nieuwe Wetering

Feestelijke ondertekening renovatie en uitbreiding AWZI Nieuwe Wetering

De afvalwaterzuivering Nieuwe Wetering wordt gerenoveerd en uitgebreid. Op 18 mei is de opdracht feestelijk ondertekend. Projectmanager Arnaud van Schie, projectleider Bas Hulstein en contractmanager Christ Spann waren hierbij aanwezig en Thea Fierens gaf als hoogheemraad bestuurlijk acte de présence. Aannemerscombinatie van der Ven – RWB Almelo was vertegenwoordigd door de heer Huibert van der Ven (Van der Ven) en dhr. Emiel Nijhuis (RWB).

Flinke renovatie en uitbreiding

AWZI Nieuwe Wetering wordt flink gerenoveerd én uitgebreid. De zuivering is in 1990 in bedrijf genomen. Sindsdien heeft er geen groot onderhoud of uitbreiding plaatsgevonden. Door het in de toekomst opheffen van de AWZI Leimuiden, wordt het afvalwater via een nieuw te realiseren gemaal met persleiding getransporteerd naar de zuivering Nieuwe Wetering.

Meer capaciteit nodig

De huidige capaciteit van deze AWZI is onvoldoende om deze toename te kunnen verwerken, waardoor zonder uitbreiding niet aan de afnameverplichting en de gestelde effluenteisen kan worden voldaan. Het project start eind augustus 2021 op locatie en wordt naar verwachting voorjaar 2023 afgerond en vertegenwoordigd een waarde van € 10 mln. incl. BTW.

Op de foto van links naar rechts: Huibert van der Ven, Thea Fierens en Emiel Nijhuis.