plastic soep

Financiering Limes Bubble Barrier is rond

De samenwerkingspartners van de Limes Bubble Barrier hebben bekendgemaakt dat de financiering van het bellenscherm rond is.

Aan de komst van een bellenscherm in Katwijk is drie jaar lang samengewerkt door burgers, bedrijven en gemeenten, onder wie de stichting Coast Busters, gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland. Nu investering mogelijk is, wordt deze mooie mijlpaal na de zomervakantie gevierd met de officiële ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst.

overeenkomst voorbereiding plaatsing bubble barrier katwijk.jpeg

Foto: ondertekening van het haalbaarheidsonderzoek naar de LBB in december 2019 met Waldo von Faber (Rijnland), Jacco Knape (Katwijk), Claarels van Delft (Coastbusters)

In 2020 was bekend dat de bouw van een bellenscherm een technisch haalbare zaak is, waarna werd gestart met de werving van financiële middelen. De afgelopen maanden zijn gebruikt om het volledige bedrag bijeen te krijgen. De totale investering is uiteindelijk opgebracht door gemeenten en gebiedspartijen. Het jaarlijkse beheer en onderhoud komt voor rekening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Meer informatie

screenshot video bubble barrier

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren