Geen botulisme in Getsewoud Nieuw Vennep

Geen botulisme in Getsewoud Nieuw Vennep

Naar aanleiding van de meldingen die wij hebben ontvangen over dode vissen in het water zijn er watermonsters genomen en is dode vis onderzocht. De analyseresultaten van de watermonsters zijn nog niet binnen. Uit het visonderzoek is gebleken dat de vis niet is gestorven aan botulisme. De oorzaak van de vissterfte wordt nader onderzocht.

Op dit moment staan de stuwen bij Getsewoud omhoog, hierdoor kunnen we het water vier centimeter laten stijgen. Aanstaande vrijdag wordt het juiste peil bereikt en zetten we de stuw aan de noordzijde omlaag (open), het water is door de stijging verdund. Op het moment dat de stuw omlaag gaat, kan dit verdunde water worden doorgespoeld naar Lijnden via Halfweg en uiteindelijk naar ringvaart.

U kunt ons helpen

Door geen brood of ander voer in het water te gooien voor eenden of vissen, helpt u mee aan een betere waterkwaliteit en gezondere waterdieren. Ziet u dode vissen? Dan verzoeken wij u een melding te maken via het Klantcontactteam via 071-306 3535.

Meer informatie over het voorkomen van botulisme