Geen legionella bij zuiveringsinstallaties Rijnland

Geen legionella bij zuiveringsinstallaties Rijnland

Op 14 januari heeft het RIVM een bericht gepubliceerd: ‘Maatregelen nodig tegen verspreiding van Legionella vanuit sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties.’ In sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties kan legionella goed groeien. Dit geldt vooral als water in de bassins voor zuivering warm is en er lucht in geblazen wordt.

Tijdens zulke zuiveringsprocessen kunnen kleine druppeltjes water (aerosolen), met daarin legionellabacteriën, in de lucht komen. Dit zorgt ervoor dat de legionellabacterie zich verspreidt via de lucht naar de omgeving. Uit een eerder onderzoek bleek dat er in Nederland ongeveer 80 afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn met een mogelijk verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella. In totaal zijn er 776 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Het hoogheemraadschap van Rijnland geeft graag een toelichting over de zuiveringsinstallaties in het gebied.

Legionella
Legionella groeit bij een watertemperatuur tussen 20 en 50°C. Rijnland heeft één afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) waarbij een zogenaamde ‘warme deelstroom’ aanwezig is. Hier is soms een temperatuur van 30°C aanwezig is. Dit is de AWZI in Velsen. Daarnaast is gebleken dat het groeien van legionella ook wordt bevordert door een voedingsrijk influent. Als er aanvoer is vanuit bepaalde industrieën, zoals vleesverwerkende industrie en papierindustrie, geeft dit een verhoogde kans op aanwezigheid van legionella.

AWZI Velsen
In afwijking van Rijnland hebben een groot aantal andere waterschappen warme deelstromen met open installaties en hebben dit achteraf zo goed mogelijk moeten afdichten. De warme deelstroom reactor bij de AWZI in Velsen is ontworpen als een dichte betonnen tank met een betonnen dak waardoor mogelijke besmetting naar buiten minimaal is. De installatie in Velsen wordt maandelijks gemonitord. Er is één keer legionella geconstateerd (november 2019), maar in geheel 2019 voor de rest geen enkele keer. De AWZI in Velsen heeft geen invoer van industrie die een goede voeding leveren voor legionella, dit verklaart mogelijk de afwezigheid.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met het Klantcontactteam van Rijnland via telefoonnummer 071-306 3535.