Gemeente Zoetermeer en Rijnland ondertekenen strategische samenwerkingsagenda

Gemeente Zoetermeer en Rijnland ondertekenen strategische samenwerkingsagenda

Hittestress, extreme buien, de overstap naar duurzame energiebronnen, de druk op de biodiversiteit, de noodzaak om meer woningen te bouwen. Al deze uitdagingen vereisen goede samenwerking. Om alles in goede banen te leiden, stellen overheden strategische samenwerkingsagenda’s op. Hoogheemraad Thea Fierens van Rijnland en wethouder Jakobien Groeneveld van Zoetermeer ondertekenden op 28 januari zo’n strategische samenwerkingsagenda.

Digitale ondertekening

De ondertekening moest in verband met COVID-19 digitaal plaatsvinden. Hoogheemraad Thea Fierens is blij met de ondertekening: “Er is al veel bereikt doordat er goed is samengewerkt in de afgelopen jaren. Door de maatschappelijke opgaven die er liggen is samenwerking ook in de komende jaren van essentieel belang.” Ook wethouder Jakobien Groeneveld is tevreden: “Een goede waterkwaliteit in de sloten de draagt bij aan een leefbare stad. Bij de ontwikkeling van de stad hebben wij elkaar hard nodig om te komen tot een klimaatadaptieve, natuurinclusieve en duurzame stad. Het is geweldig dat de gemeente en het hoogheemraadschap elkaar op dit terrein kunnen versterken. Er liggen nog grote uitdagingen.”

Aandacht voor een duurzame en groene leefomgeving

In de afgelopen jaren is al goed samengewerkt aan een betere leefomgeving. Een voorbeeld is de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder waarin water kan worden geborgen en waarin natuur en recreatie een plek krijgen.

Voor Zoetermeer is het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas heel belangrijk. Schoon water betekent dat mensen in en op de plas kunnen zwemmen, varen en surfen. Eén van de uitdagingen voor wat betreft de waterkwaliteit is de aanwezigheid van blauwalg in oppervlaktewater.

Onderzoek naar effectieve maatregelen wateroverlast

Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Met de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder kan nu al extra water worden opgevangen. Rijnland en Zoetermeer zetten de samenwerking voort ook als het gaat om de bouw van nieuwe woningen in de stad. Daarbij wordt gezocht naar de meest effectieve maatregelen ook voor wat betreft de biodiversiteit.