Goed boeren met Landbouwportaal Rijnland

We luiden het nieuwe jaar in met de opening van het Landbouwportaal Rijnland. Boeren kunnen er vanaf 18 januari 2022 terecht voor raad en daad bij duurzaam ondernemen.

Het portaal www.landbouwportaalrijnland.nl is een samenwerkingsverband tussen het hoogheemraadschap van Rijnland, LTO Noord, de KAVB, en de Groene Klaver met aangesloten agrarische collectieven in Zuid-Holland. De samenwerking is gericht op de versterking van de landbouwsector en het waterbeheer van Rijnland. Alle partijen willen toewerken naar een flexibele, veerkrachtige en klimaatrobuuste bedrijfsvoering.

Welkom bij de digitale startbijeenkomst

Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden van het Landbouwportaal? Log dan in bij de live stream van de feestelijke bijeenkomst op dinsdag 18 januari. Tijdens de bijeenkomst volgen tekst en uitleg over de manieren waarop boeren en tuinders in het beheergebied van Rijnland gebruik kunnen maken van kennis, advies en financiële ondersteuning. De livestream is te bekijken op het Landbouwportaal.

Samen aan de slag

Het portaal is de opmars naar meer kennisdeling en subsidiemogelijkheden aldus LTO-bestuurder Arie Verhorst. "Het is aan de agrarische sectoren om de handschoen op te pakken." Hij roept alle boeren en tuinders op om vooral gebruik te maken van de mogelijkheden van het landbouwportaal. Hoogheemraad Waldo von Faber: “We gaan samen aan de slag voor een goede bodem én waterkwaliteit.”

Faciliteiten

Het portaal is beschikbaar voor agrarische ondernemers binnen het werkgebied van Rijnland. Het biedt boeren en tuinders informatie over maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dit is verdeeld over vier thema’s: erfafspoeling, bodem, gewasbeschermingsmiddelen en perceel- en oeverinrichting. Ondernemers kunnen via het portaal eenvoudig een afspraak maken voor een gratis coach die langskomt en advies geeft over mogelijke verbeteringen. Daarna kan voor deze verbeteringen een subsidieaanvraag worden ingediend.

Helpdesk

Het landbouwportaal van Rijnland beschikt ook over een helpdesk die tijdens kantooruren bereikbaar is op 088 – 888 66 86 en via e-mail: info@landbouwportaalrijnland.nl.