Herinnering digitale informatieavonden Kustnota

Herinnering digitale informatieavonden Kustnota

Op 14 en 15 april organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland informatieavonden over de nieuwe Kustnota. Dit zijn digitale bijeenkomsten, beide dagen van 19.30 tot 20.30 uur.

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar zorgvuldige  participatie van burgers en bedrijven bij de aanstaande vaststelling van de Kustnota. Het algemeen bestuur stelt de Kustnota vast na een inspraakprocedure, die start vanaf 20 april. Vooraf wil het algemeen bestuur op een aantal punten graag uw mening horen.

Wilt u weten hoe het beheer van de zeewering in zijn werk gaat? En wat het Hoogheemraadschap van Rijnland precies gaat doen de komende jaren? Dat kan! Op 14 en 15 april vertellen wij u graag persoonlijk wat wij de komende jaren wel en niet doen om de kust veilig te houden. U heeft uiteraard ook de gelegenheid om uw vraag te stellen. Wij proberen deze direct te beantwoorden.

Klik om de kustnota te lezen.

Wilt u een van de avonden bijwonen? 

U kunt zich aanmelden voor de avond van uw keuze.

Beheerder van de zeewering

Als beheerder van de zeewering heeft Rijnland de taak om de duinen sterk te houden. Dat gaat niet vanzelf en dat kunnen we ook niet alleen. Het Rijk, de provincies, gemeenten en natuurbeheerders werken allemaal samen op dit kleine stukje kust. Zo houden we het samen mooi en veilig.

Samenwerking

Het Rijk zorgt ervoor dat de stranden niet te smal worden. De provincies staan met natuurbeheerders aan de lat voor natuur in de duinen en op de stranden. En de provincies en gemeenten zorgen dat gebruikers van het strand ook een plek krijgen zodat het op sommige plaatsen drukker kan zijn en op andere plekken juist wat rustiger.

Beschermer van de duinen

Het hoogheemraadschap van Rijnland beschermt haar inwoners met veel succes tegen overstromingen en daar zijn we trots op. Vooral de kust, de mooie gouden rand vanaf Wassenaar tot IJmuiden is erg belangrijk voor ons. We zijn dus ook heel zuinig op dat gebied. We beschermen deze duinen al 765 jaar en dat blijven we natuurlijk ook doen. We zorgen ervoor dat ze sterk en vitaal genoeg blijven om stormvloeden te weerstaan. De duinen en de stranden zijn ideaal om uit te waaien, voor vertier en om tot rust te komen. Afgelopen jaar hebben veel mensen het strand en de duinen (her)ontdekt, vaak zonder te weten hoe belangrijk ze zijn om Nederland droog te houden.

 (foto: Joost Veer)