Hoe bereidt Rijnland zich voor op code oranje?

Hoe bereidt Rijnland zich voor op code oranje?

Storm Ciara is nog niet uitgewoed en opvolger Dennis dient zich aan. De harde wind en extreme neerslag van afgelopen weekend gaf in heel Nederland code oranje. Achter de schermen wordt dan druk gewerkt door het hoogheemraadschap van Rijnland. We controleren alle waterpeilen op de veranderende waterstanden en we nemen extra voorzorgsmaatregelen.

Een kijkje achter de schermen hoe Rijnland zich voorbereidt op hoog water

Albert Mulder, werkzaam als één van de zes Peilbeheerders binnen Rijnland, legt uit hoe de extreme weersomstandigheden van invloed zijn op zijn dagelijkse werk. “Onze afdeling is 24/7 bezig met de juiste waterpeilen. We houden de waterpeilen in het hele beheergebied in de gaten op basis van een aantal meetpunten in het boezemwaterstelsel en de 350 gemalen. Al deze punten zijn volledig geautomatiseerd.  Zodra er vanuit de MeteoGroup een neerslagmelding komt, gaan we op voorhand anticiperen en gemalen starten en dus het waterpeil verlagen. Met onze boezemgemalen in Gouda, Katwijk, Spaarndam en Halfweg bemalen we ons boezemstelsel. Binnen het beheergebied van Rijnland zijn er een aantal kritische gebieden, zoals woonwijken, industrieën en de locaties van onze Greenports in Boskoop, Aalsmeer en de Bollenstreek. Als we daar geen voorzorgsmaatregelen nemen, kunnen de economische gevolgen zeer groot zijn en delen van het hoogwaardige teeltgebied onder water komen te staan. Gelukkig werken alle partijen in Nederland goed samen, en zijn we steeds beter  voorbereid.”

Bekijk de werkplek van onze peilbeheerder Albert Mulder

youtube link