Hoogheemraad Martine Leewis bezorgt Rijnland “flower power” strook met bijenhotel

Hoogheemraad Martine Leewis bezorgt Rijnland “flower power” strook met bijenhotel

Op haar laatste VV bijeenkomst als hoogheemraad plantte Martine Leewis vandaag een bijenhotel met “flower power” strook op het terrein van het hoogheemraadschap van Rijnland. Zij deed dat in gezelschap van Hannie Korthof, namens Groene Cirkel Bijenlandschap, voordat Leewis aantreedt als de nieuwe wethouder Duurzaamheid van de gemeente Leiden.

“Op veel plekken in de regio heeft zich inmiddels een “bloemrijk” netwerk gevormd voor het behoud van wilde bijen”, licht Leewis toe. “Zonder bijen is er geen bestuiving mogelijk en kan niets meer groeien of bloeien. De oogst van 75% van alle gewassen is afhankelijk van plantenbestuiving. We nemen daarom maatregelen als natuurvriendelijk inzaaien en maaien van onze terreinen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van insectenhotels.”

Bee Deal

Overheden werken al langer samen onder het motto ‘Iedereen kan wat doen aan bijen’. Rijnland neemt bijvoorbeeld deel aan de Groene Cirkel Bijenlandschap en de Groene Cirkel Water, samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie. Met bierbrouwerij Heineken en drinkwaterbedrijven werkt het hoogheemraadschap aan een waterrijke natuur. Ook is er een “Bee Deal” ondertekend met kwekers van Greenport Boskoop, waarbij onder meer gekeken wordt hoe het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan worden teruggedrongen. 

Minder wateroverlast

Niet alleen overheden en bedrijven werken samen, maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan natuur- en waterbeheer. Dit gebeurt onder andere met acties die gemeenten en tuincentra organiseren, zoals Operatie Steenbreek. Minder tegels en meer groen in de tuin zorgen ervoor, dat insecten een goed leven hebben, en dat er minder wateroverlast ontstaat bij een heftige regenbui. 

Meer weten?

Zie www.bijenlandschap.nl, www.groenecirkels.nl en www.operatiesteenbreek.nl