Auto van Rijnland in Limburg

Hulpmissie Limburg

Inmiddels is bekend dat de noodsituatie in Limburg wordt afgeschaald. Dit betekent dat de Rijnlandse hulpmissie zich opmaakt om te vertrekken.

Tot nu toe heeft de Rijnlandse hulp niet alleen bestaan uit de inzet van watersysteembeheerders, dijkwachten, hulpcoördinatoren en zandzakkenvullers. Ook is er materieel ingezet om de dijken te verstevigen en overtollig water in te dammen, tot nu toe: 300 big bags, 49.500 zandzakken, 2 containers met 400 meter geschakelde box barriers en diverse waterpompen.

Bigbags op locatie Hors-vullen zakken.jpg

Klimaatbestendig

De Rijnlanders die terugkeren uit Limburg hebben laten weten dat zij onder de indruk zijn van de onvoorstelbare situaties die ze zijn tegengekomen, en ook van de saamhorigheid die er was tussen inwoners en hulpverleners. Duidelijk is in ieder geval dat samenwerking nodig blijft, ook na het beëindigen van de noodsituatie.

Extreme situaties in het weer zijn de harde realiteit geworden.
De Unie van Waterschappen roept iedereen op tot verduurzaming, en het maken van klimaatbestendige keuzes in de ruimtelijke inrichting.