Installatie nieuw algemeen bestuur

Installatie nieuw algemeen bestuur

Donderdag 28 maart zijn de 30 nieuwe leden van het algemeen bestuur van Rijnland op feestelijke wijze geïnstalleerd. Zij gaan nu met elkaar een nieuw dagelijks bestuur vormen. Komende periode volgen de onderhandelingen.

Ineke van Steensel, lijsttrekker van de VVD gaat de onderhandelingen voor het nieuwe dagelijkse bestuur leiden. “Wij zijn heel blij als grootste partij en zijn direct de gesprekken aan gegaan om zo tot een stevig en krachtig bestuur te komen. Het uitgangspunt voor de onderhandelingen wordt het blijven investeren in onze kerntaken. Hierbij moeten we wel kijken naar de verbinding tussen de klassieke kerntaken en de nieuwe maatschappelijke opgaven, waarbij opgaven als circulaire economie en energieneutraliteit een rol spelen.”

 

Dijkgraaf Rogier van der Sande vindt dat het vorige bestuur een belangrijke basis heeft gelegd. “De nieuwe leden krijgen een grote verantwoordelijkheid. Besluiten die zij nu nemen hebben effect op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Gekozen waterschapsbestuur

In Nederland zijn 21 waterschappen. Elk waterschap in Nederland heeft een algemeen bestuur bestaande uit 30 leden, waarvan 21 vertegenwoordigers van inwoners, vier vertegenwoordigers van bedrijven, vier van agrariërs en één van natuurterreinen. Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. De dijkgraaf wordt niet gekozen via de verkiezingen, maar wordt aangesteld. Hij is de voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Dit is vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente.