Intentieverklaring Blue Energy wordt per 1 april niet verlengd

Intentieverklaring Blue Energy wordt per 1 april niet verlengd

Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben op 25 januari besloten de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy centrale niet te verlengen. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de financiering voor het project rond te krijgen.

Geen verlenging door niet rond komen financiering

De betrokken partners onderzoeken sinds 2015 de haalbaarheid van een Blue Energy Centrale bij Katwijk. Deze samenwerking is vastgelegd in een intentieverklaring, die afloopt op 31 maart 2020. De intentieverklaring was eerder twee keer verlengd, de laatste keer op 22 januari 2019. De afgelopen periode is echter gebleken dat de investeringsfinanciering voor het project niet op korte termijn rond komt. Omdat er nu geen zicht is op de realisering van deze alternatieve manier om energie op te wekken gaat Rijnland verder op zoek naar andere alternatieven voor de invulling van haar eigen streven naar een energieneutraal Rijnland in 2025. Wethouder duurzaamheid Jacco Knape van de gemeente Katwijk: “De afgelopen twee jaar hebben we met de partners intensief samengewerkt om het project rond te krijgen. Hierbij is gebleken dat de financiering op dit moment niet haalbaar is. Natuurlijk staan we open voor verdere samenwerking indien de financiering voor de Blue Energy centrale in de toekomst toch mogelijk blijkt.”

Wat is Blue Energy

Blue Energy is energie die kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, zoals waar de Rijn uitmondt in de Noordzee. Maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk. Hoogheemraad Thea Fierens sluit toekomstige toepassing van deze techniek niet uit: “Rijnland is positief over deze mooie kansrijke techniek die kan bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van energietransitie en -neutraliteit. Innovaties bieden kansen voor de toekomst. Het past de waterschappen om voorop te lopen bij innovaties die aan de waterschapstaken zijn gebonden.”

Dealpartner REDstack

Het hoogheemraadschap van Rijnland en REDstack BV zijn sinds 2013 samen bij dit project betrokken. Vanaf 2015 hebben Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk als Blue Energy dealpartners een intentieverklaring over de samenwerking afgesloten. In 2017 is REDstack daar ook bij aangesloten. Het doel van de intentieverklaring was de haalbaarheid van een Blue Energy Centrale in Katwijk te onderzoeken. “REDstack blijft onverminderd op zoek naar financiering voor een demonstratieproject van deze unieke technologie en is blij dat de locatie in Katwijk in de toekomst daartoe beschikbaar blijft,” aldus Rik Siebers, directeur van REDstack.