Vier trainees van Rijnland

Inzamelen medicijnresten van huishoudens

Jaarlijks komt er tenminste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Een deel van deze medicijnen komt in het water doordat huishoudens deze bijvoorbeeld door de wc of gootsteen spoelen, of via urine. Medicijnresten in het water vormen een groot probleem voor het aquatische ecosysteem.

Zo is het van hormonen bekend dat ze in het milieu effect kunnen hebben op de voortplanting van vissen; pijnstillers kunnen weefselschade bij vissen veroorzaken, antibiotica beïnvloeden algen en cyanobacteriën, en antidepressiva veroorzaken gedragsveranderingen bij verschillende soorten organismen.

Eén van de kerntaken van Rijnland is het verbeteren van de waterkwaliteit, daarom zijn wij op verschillende manieren bezig om deze medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Eén van die manieren is de bouw van een installatie om deze medicijnen op de zuivering te verwijderen door middel van de PACAS techniek. Hiermee kunnen medicijnresten end-of-pipe uit het water worden gezuiverd. Een hele mooie, nieuwe ontwikkeling, maar voorkomen dat een deel van deze stoffen überhaupt in het water terechtkomt, bespaart natuurlijk veel energie, grondstoffen en geld. Wat er niet in komt, hoeft er niet uit.

Rijnland heeft opdracht gegeven aan een viertal trainees van het Nationaal Watertraineeship om een plan van aanpak op te stellen voor een pilot om medicijnen van huishoudens in te zamelen.

Hiermee hopen wij samen te werken aan schoon en gezond water. Wil je ook je steentje bijdragen aan minder medicijnen in het water? Vul dan onze (anonieme) enquête in. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij nu met je overgebleven medicijnen doet, waarom je dit doet en wat je een handige manier van inleveren zou vinden.

Bron: RIVM: Medicijnresten en waterkwaliteit: een update