Jaarlijkse vismonitoring van start

Jaarlijkse vismonitoring van start

De jaarlijkse vismonitoring is gestart. Hoogheemraad Waldo von Faber was op bezoek in Katwijk voor de vangst van de eerste glasaal.

Ieder jaar onderzoekt het hoogheemraadschap van Rijnland samen met vrijwilligers hoe het met de visstand gesteld is. Dit onderzoek vindt plaats in de periode maart tot mei.

youtube link

Bij gezond water hoort een gezonde visstand. Het leefgebied van de vis moet prettig zijn,

maar een bereikbare weg er naar toe is minstens zo belangrijk. Veel vissen zwemmen van het ene water naar het andere en sommige soorten zelfs van zout naar zoet water. Dit doen ze om te kunnen paaien, te groeien of om te overwinteren. Deze vismigratie wordt bemoeilijkt door onze gemalen, sluizen en stuwen. Die zijn gebouwd voor onze veiligheid, maar voor vissen vormen zij juist een bedreiging.

Vispassages

Daarom zijn er vispassages gebouwd aan de grenzen van de Noordzee, het Noordzeekanaal en de Hollandse IJssel met hulpmiddelen als paling-liften en vistunnels. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de aal, driedoornige stekelbaars of spiering zich vrij kunnen voortbewegen. Ook andere vissoorten zoals baars, brasem, blank- en ruisvoorn, kolblei, pos en snoekbaars liften mee, wat bijdraagt aan een grotere vispopulatie.

Wereld Vismigratie Dag 2020

Bijna 20 jaar lang werken we nu met andere instanties aan de verbetering van de visstand. Een moment om bij stil te staan tijdens de Wereld Vis Migratie Dag op zaterdag 16 mei.