Kilometers Bloemrijke Oevers in Zoeterwoude

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Kilometers Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.

Over een lengte van drie kilometer wordt nu een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort. Dit is straks goed voor bijen en andere insecten, en daarmee ook voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten. Aan het project doen momenteel drie agrariërs mee. Het bloemenmengsel bestaat uit zaden van inheemse soorten en wordt ingezaaid op initiatief van Gebiedscollectief De Groene Klaver en het hoogheemraadschap van Rijnland. Naar verwachting zullen straks bloemen de kop opsteken vanaf het voorjaar tot de nazomer. Denk hierbij aan inheemse soorten als de gele morgenster, allerlei soorten klaver, duizendblad, bevernel, ratelaar, boterbloem, knoopkruid, margriet, pastinaak, vogelwikke, en wilde peen.

Samen voor Biodiversiteit

Het project Kilometers Bloemrijke Oevers sluit aan bij de ambities van Rijnland en De Groene Klaver om het aantal natuurvriendelijke oevers te verdubbelen. Het project ontvangt financiële bijdragen vanuit het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' en wordt uitgevoerd door een coalitie van vertegenwoordigers van Groene Cirkel Bijenlandschap, De Groene Klaver, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten, Naturalis, burgerinitiatieven en ondernemers. Het project is onderdeel van Groene Cirkel Bijenlandschap dat wordt gecoördineerd door de Omgevingsdienst West-Holland.

Doe mee!

Woon je in de buurt, aan het water, of heb je een tuin? Dan ben je welkom om mee te doen. Bij samenwerking voor Biodiversiteit geldt hoe meer partijen zich melden, des te beter! Voor informatie of deelname kun je contact opnemen met Groene Cirkel Bijenlandschap via contact@bijenlandschap.nl.