Rijnland vraagt inwoners Spaarndam om geschiedenis te schrijven

Het hoogheemraadschap van Rijnland laat tussen half september 2021 en eind juni 2022 de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Hoogheemraad Bas Knapp heeft hiervoor op dinsdag 26 oktober het officiële startsein gegeven. Daarbij deed hij een creatieve oproep aan jong en oud Spaarndam: welk beeld geven we mee aan inwoners en Rijnlanders die over zo’n 100 jaar voor dezelfde opgave staan?

Verhalen voor tijdcapsule

Het antwoord op deze vraag bepaalt de inhoud van de tijdscapsule die ondergronds aan de nieuwe kademuren bevestigd wordt. Naast de ontwerptekeningen van de huidige aanpak is er ruimte voor bijdragen van inwoners van Spaarndam. Leerlingen van De Spaarneschool en de Sint Adalbertusschool waren uitgenodigd op het werkterrein. Daar ontvingen ze een officiële opdrachtbrief voor het maken van een boekje waarin ze hun beeld van Spaarndam met toekomstige generaties delen.

Voorzitter Martien van Woerkom van de Historische Vereniging Spaarndam vertegenwoordigde de jury die zich gaat buigen over de bijdragen van de inwoners van Spaarndam. Voor de laatste doelgroep organiseert Rijnland een wedstrijd. De meest geschiedwaardige inzendingen gaan mee in de tijdscapsule, alle andere voorstellen worden door de Historische Vereniging bewaard. Het eerste verhaal voor de tijdscapsule is al klaar. De oudste bewoners langs de Kolksluis, de familie De Vries, lieten hun verhaal door medebewoner Visser overhandigen, terwijl zij toekeken vanuit hun bovenwoning.

foto bij internetbericht (2).jpg

Veiligheid en duurzaamheid bepalen levensduur nieuwe kademuren

Bij het ontwerp van de nieuwe kademuren staat de combinatie van veiligheid en duurzaamheid met een monumentale uitstraling centraal. Na een intensief traject met bewoners, belanghebbenden en de gemeente is de daadwerkelijke vervanging van de kademuren aanbesteed. Vorige maand is aannemer Beens Groep gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van de nieuwe muren: een werkterrein van zand in de Kolksluis dat voor de officiële start een bijzonder toneel vormde.

Oudste werkende sluis in Europa

De Kolksluis werd in 1280 aangelegd en is daarmee de oudste nog werkende sluis in Europa. De kademuren zijn in 1927 voor het laatst vervangen en aan het einde van hun levensduur. De verzwakte fundering veroorzaakt spoelgaten en verzakkingen van het straatwerk. Eind 2020 heeft Rijnland daarom al een noodmaatregel uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Het vervangen van de kademuren gebeurt vanuit de Kolksluis zelf. Daarom heeft de aannemer de afgelopen maand met zand een werkterrein in de kolk gemaakt. Al het materiaal en materieel komt over water aan.

Een animatiefilm legt de werkwijze stapsgewijs uit. Bekijk de film hier.