Krachtenbundeling in aanpak plastic soep

Krachtenbundeling in aanpak plastic soep

Op maandag 8 juni, World Oceans Day 2020, gaan Rijkswaterstaat en de Hogeschool Rotterdam in zee met 20 andere organisaties om zwerfafval in water aan te pakken. Doel is het tegengaan van plastic afval, voordat het in zee belandt. Hiervoor is een ‘Community of Practice Plastic’ (CoPP) opgericht, dat mede is ondertekend door Waldo von Faber, hoogheemraad van Rijnland, en bedoeld om ervaring en kennis te delen.

Vragen

De community wisselt gegevens uit over metingen, afvangmogelijkheden en hergebruik van plastics. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij:

  • Hoe gaan we het probleem van plastics in kaart brengen?
  • Welke manieren zijn er om plastics uit het watersysteem af te vangen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om plastics op te nemen in een gesloten kringloop?

Hoogheemraad Waldo von Faber: “Rijnland heeft inmiddels goede ervaringen met de werkwijze van een community of practice. Dankzij aanwezige kennis hebben wij ons onderzoek in goede banen kunnen leiden naar plastics in de uitwatering bij Katwijk aan Zee. De resultaten van dit onderzoek kunnen nu weer bruikbaar zijn voor ander partijen.”

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zeewater. Echter, het verminderen van plastic zwerfafval is een uitdaging die we niet alleen kunnen oplossen. Ik ben dan ook heel blij met deze vorm van samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, start-ups en NGO’s.”

 

Aan de CoPP nemen deel: AllSeas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit.

 

Meer informatie:

Website Community of Practic