Medewerkers van Rijnland werken thuis

Medewerkers van Rijnland werken thuis

In verband met de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 volgt het hoogheemraadschap van Rijnland de adviezen van het RIVM en het Rijk. Dit betekent dat medewerkers van Rijnland gevraagd zijn tot en met 28 april 2020 thuis te werken en geen externe bijeenkomsten te bezoeken, tenzij hun aanwezigheid vereist is voor de voortgang van de noodzakelijke primaire processen.

Bereikbaarheid

Het hoogheemraadschap van Rijnland blijft op de gebruikelijke manier (telefoon, e-mail, website en social media) bereikbaar. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Rijnland vraagt uw begrip hiervoor. Een bezoek brengen aan ons hoofdkantoor of aan één van onze steunpunten is nu niet mogelijk.

Waarom deze maatregelen

Met deze maatregelen steunt Rijnland de oproep om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er is in beeld wat nodig is om de continuïteit te waarborgen en hiernaar te handelen. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en de maatregelen worden aangepast wanneer dat nodig is.

Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat dan ook gewoon door. Wat betekent dit? 

Werken aan projecten

Voor ons als waterschap is het belangrijk dat de werkzaamheden aan onze basistaken, veilige dijken, droge voeten en schoon water, zoveel mogelijk door kunnen gaan. Hierbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM als het gaat om hygiëne, afstand etc. Dat geldt ook voor de aannemers die in opdracht van het waterschap aan het werk zijn.

Als gevolg hiervan is er minder live contact met inwoners. Heeft u vragen over projecten of plannen van Rijnland? Dan kunt u altijd bellen of mailen met ons Klanten Contact Team 071 – 306 3535.

Vitale processen

Veel mensen beseffen het niet, maar ons waterschap is één van de vitale partners in de provincie. Zonder onze dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties zou 60 % van ons gebied onder water staan en afvalwater ongezuiverd in onze kanalen en rivieren belanden. We doen er dan ook alles aan om onze medewerkers gezond te houden. Daarom zullen zij de komende weken zo min mogelijk samenkomen, geen handen schudden en gepaste afstand houden.

Afvalwater

In afvalwater komen virussen en bacteriën voor. Onze medewerkers voorkomen altijd al dat ze in direct contact met afvalwater komen, daarvoor gebruiken ze ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze medewerkers lopen dan ook geen extra risico om met het Coronavirus besmet te raken.

Bijeenkomsten, vergaderingen en excursies 

Alle fysieke bijeenkomsten, zoals excursies en bijeenkomsten zijn geannuleerd. Er wordt vergaderd via digitale mogelijkheden.

VV-vergadering van 25 maart

De VV-vergadering van 25 maart vervalt. Besluitvorming vindt plaats in de eerst volgende VV-vergadering. Nader bericht hierover volgt. .