Minder hinder voor de scheepvaart door samenwerking vaarwegbeheerders

Minder hinder voor de scheepvaart door samenwerking vaarwegbeheerders

Tijdens werkzaamheden en evenementen is het beperken van hinder en een alternatieve route voor de scheepvaart belangrijk. De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat stemmen daarom samen met 7 partners en belangrijke stakeholders de werkzaamheden en bediening van 200 bruggen langs de Westelijke en de Oostelijke Staande Mastroute op elkaar af.

De afgelopen jaren is hierdoor de hinder voor de scheepvaart beperkt gebleven. Alle reden om de samenwerking voor de komende 5 jaar (tot 2026) weer te verlengen. Bekijk de video om te zien wat de (vaar)wegbeheerders doen om de doorstroming op weg én water te verbeteren.  

Samenwerking partners

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat  tekende, samen met de 7 partners, op 19 augustus 2020 het Routeakkoord. Het Routeakkoord is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Waternet, Gemeente Alphen aan den Rijn, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, Prorail en de provincie Noord-Holland. Waarbij belangrijke stakeholders als Koninklijke BLN-Schuttevaer, Waterrecreatie Nederland, Koninklijke Watersport Verbond, de HISWA en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) als adviseurs betrokken worden. Naast het zorgen voor een bevaarbare route, stemmen de partijen de bedientijden van bruggen en sluizen met elkaar af.

Brochure Staande Mast Route

Meer informatie over de Staande Mast Route is opgenomen in de brochure ‘Staande Mast Route’ of staat op www.varendoejesamen.nl.