Nieuw schutbeleid Grote Sluis Spaarndam

Nieuw schutbeleid Grote Sluis Spaarndam

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een nieuw schutbeleid voor de Grote Sluis bij Spaarndam vastgesteld. Het nieuwe beleid is het resultaat van overleg tussen de diverse lokale watersportverenigingen en het hoogheemraadschap.

Nieuw Schutbeleid

Het nieuwe schutbeleid kent 4 fases: 

  • Code groen: De situatie is normaal. Alle beroeps-  en recreatievaart kan optimaal schutten. 
  • Code geel: Er dreigt een watertekort. De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten. Daarnaast kan de recreatievaart eens per 2 uur schutten, wanneer er geen aanbod is van beroepsvaart. De Kolksluis blijft in bedrijf. 
  • Code oranje: Er is een watertekort. De beroepsvaart schut op aanbod en de recreatievaart kan mee-schutten. Daarnaast kan de recreatievaart minimaal 3x per dag schutten. Dit stemmen wij af op de bedieningstijden van de brug in de A9 (ochtend, middag en avond opening). De Blauwe Golf blijft dus gewaarborgd. De Kolksluis is volledig gestremd. 
  • Code rood: Er is een extreem watertekort. De beroepsvaart kan alleen schutten op afspraak. Voor de recreatievaart geldt een volledige stremming. De Kolksluis is volledig gestremd.

Droogte

Dit overleg vindt plaats naar aanleiding van de ontstane problemen bij de stremming van de Grote Sluis in augustus 2018. De Grote sluis was toen dicht voor de recreatievaart. De extreme droogte zorgde voor watertekort en daardoor dreigde verzilting. Door het schutten stroomt zouter water in de boezem.

Communicatie

De lokale watersportverenigingen hebben bij Rijnland aangedrongen om de communicatie te verbeteren. De beslissing om de Grote Sluis voor de recreatievaart af te sluiten, kwam voor velen als een verrassing. Rijnland beseft dat het besluit inderdaad vrij plotseling en onverwacht is genomen. Daarom heeft Rijnland aan de watersportverenigingen een nieuw schutbeleid voorgesteld. Dit voorstel is gezamenlijk besproken en alle partijen stemmen in met het nieuwe schutbeleid.

Informatie

Inmiddels heeft de recreatievaart al kunnen merken dat Rijnland al wat strenger schut. De deur die de kolk halveert, wordt vaker gebruikt en er wordt langer gewacht om meer schepen tegelijk te schutten. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de brug in de A9. Bij verwachte wijzigingen van de code, zal Rijnland dit tijdig communiceren. 

Goede en veilige vaart!