Hoogheemraad Thea Fierens opent de PACAS-installatie met het doorknippen van een rood lint

Installatie in gebruik voor verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Wat zijn we trots! Rijnland is op 30 september 2021 officieel gestart met het zuiveren van medicijnresten uit afvalwater op AWZI Leiden Noord (afvalwaterzuiveringsinstallatie).

Officiële opening PACAS

Hoogheemraad Thea Fierens opende de PACAS-installatie die deze extra zuiveringsstap mogelijk maakt. Daarmee is Rijnland het eerste waterschap dat deze techniek toepast. PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge en is kort gezegd een toepassing van poederkool als techniek. Een innovatieve manier om op bestaande afvalwaterzuiveringen de verwijdering van microverontreinigingen te verbeteren.

Medicijnresten

Een paracetamol door het toilet spoelen kan flinke gevolgen hebben voor het milieu. Jaarlijks komt er tenminste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Medicijnresten in het water tasten de biodiversiteit aan en kunnen zelfs het gedrag van vissen veranderen. De extra zuiveringsstap met de PACAS-installatie is dus hard nodig. Want schoon water is van levensbelang voor mens, dier en natuur.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Gezamenlijke ambitie

Een mooie stap in het verbeteren van de waterkwaliteit, maar daarmee zijn we er nog niet. Samen met overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en zorginstellingen hebben we tijdens de opening gepraat over hoe we microverontreiniging drastisch kunnen aanpakken in de toekomst.

PACAS is een kleine stap naar een grote toekomst
- Hoogheemraad Thea Fierens

Een nuttige discussie met een mooie uitkomst. De gasten van de watertafel hebben de ambitie gedeeld om met elkaar een beweging op gang te brengen. Een beweging om meer bewustzijn te creëren bij bedrijven en inwoners. En om vanuit de Europese opgave medicijnresten en andere microverontreinigingen in het hele stroomgebied aan te pakken.

Benieuwd naar de discussie? Kijk de livestream van de opening hier terug.

In de media

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren