Nieuwe strategische samenwerkingsagenda gemeente Leiden en Rijnland

Nieuwe strategische samenwerkingsagenda gemeente Leiden en Rijnland

Wethouder Martine Leewis en hoogheemraad Jeroen Haan ondertekenden op 13 maart 2019 de strategische samenwerkingsagenda 2019-2022 Gemeente Leiden – Hoogheemraadschap van Rijnland.

Rijnland en de gemeente Leiden hebben een nieuwe strategische samenwerkingsagenda vastgesteld. Hiermee bekrachtigen ze de goede samenwerking van de afgelopen jaren, en willen die ook de komende jaren weer voortzetten. Er komt nu naast de reguliere onderwerpen/thema’s als waterkwaliteit, beheer en onderhoud van het watersysteem, meer de nadruk op de andere grote opgaven waar de gemeente voor staat: duurzame verstedelijking: energiestransitie en klimaatadaptatie en vergroening van de stad.

Deze thema’s werken weer door in de Regionale agenda Hart van Holland, de Omgevingsvisie Leiden 2040, maar ook in duurzaamste kilometer en meer kleinere projecten.