Nieuwe website helpt scholen op weg voor een groen blauw schoolplein

Nieuwe website helpt scholen op weg voor een groen blauw schoolplein

Vrijdag 10 mei jl. is de website www.groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. Deze site geeft voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd. Daarnaast laat deze website zien welke opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen mogelijk zijn. Het hoogheemraadschap van Delfland en provincie Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers voor deze nieuwe website. Het hoogheemraadschap van Rijnland financiert mee, samen met 17 andere partners, waaronder een aantal gemeenten en collega waterschappen.

Minder pesten en goed voor het klimaat in de wijk

Buitenspelen op een parkachtig schoolplein is leuker, gezonder en leerzamer voor kinderen dan een tegelplein. Daarnaast draagt een schoolplein met meer water en groen en minder stoeptegels bij aan een betere sfeer: kinderen spelen leuker met elkaar en daardoor is er minder ruzie en wordt er minder gepest. Bovendien is het goed voor het klimaat in de wijk: een groen plein biedt schaduwplekken en zorgt ervoor dat water na een regenbui beter de grond in zakt.

Pilot groen blauwe schoolpleinen

Het hoogheemraadschap van Rijnland doet een pilot  met groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Voor de pilot steunt het waterschap in 2019 financieel vijf scholen. Deze scholen zijn al geselecteerd. In de loop van 2019 wordt bekeken of en hoe de pilot een vervolg krijgt. Bekijk wat Rijnland nu al doet.

Heb je een plan voor een groen blauw plein?

Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van het waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar info@rijnland.net onder vermelding van ‘Groen blauw schoolplein’. In 2019 zijn slechts beperkte financiële middelen beschikbaar, maar uw belangstelling kan helpen om het onderwerp verder op de kaart te zetten.

Zie: https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/