Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit!

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door de 34 gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.

We moeten keihard de strijd aangaan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan je denkt. Voorheen werkten we met het zogenaamde ‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen. Dat vraagt om een nieuw convenant.

Als één van de partners in het convenant Aanpak drugslocaties Noord-Holland (2020-2025) steunt het hoogheemraadschap van Rijnland de integrale aanpak om op te treden en maatregelen te treffen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met drugscriminaliteit. Samenwerking met onze partners is essentieel om te komen tot een waardevolle leefomgeving.  

Milieuschade

Drugsgerelateerde criminaliteit zorgt voor gevaar in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij een dumping van chemisch afval van een drugslab, loopt ook het milieu schade op. Het dumpen van chemisch afval van een synthetisch lab in oppervlaktewater of op Rijnlands bodem veroorzaakt een sterke verontreiniging van het water en levert schadelijke gevolgen op voor de biodiversiteit. Daarnaast brengt het opruimen van drugsafval hoge opruimkosten met zich mee. Dit convenant biedt Rijnland mogelijkheden om, wanneer de politie de daders heeft weten te achterhalen, de gemaakte opruimkosten te verhalen op de daders.

Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij?

Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Meer informatie?