Onderzoek naar de Europese meerval in de Westeinderplassen

Samen met Sportvisserij Nederland en beroepsvisser Theo Rekelhof doen wij in de Westeinderplassen en de hier aan grenzende wateren onderzoek naar de meerval. Daarmee krijgt eerder onderzoek van 10 jaar geleden een vervolg.

Waarom nieuw onderzoek?

Het vermoeden bestaat dat de populatie in de Westeinderplassen de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen. Daarnaast heeft deze zich ook nog eens behoorlijk verspreid over het hele beheergebied. Dit vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat klopt.

Daarnaast onderzoeken we

  • welk effect de verschillende maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen om de waterkwaliteit te verbeteren hebben gehad op de totale meerval populatie.
  • of er sprake is van inmenging van meervallen vanuit de grote rivieren; en
  • de mogelijke effecten van de meerval op de gehele vispopulatie.

Het onderzoek loopt in 2022 en 2023.

Een onderhuidse chip

In de maanden mei tot en met augustus 2022 wordt een merk-terugvangstonderzoek uitgevoerd. Daarvoor krijgen een aantal meervallen een kleine onderhuidse chip welke met een ontvanger kan worden uitgelezen. Wanneer een gemerkte meerval opnieuw wordt gevangen kan aan de hand van de verhouding tussen de gemerkte en niet gemerkte vissen de omvang van de populatie worden geschat.

Input van sportvissers waardevol

Met ‘Citizen Science’ proberen we zoveel mogelijk informatie boven water te halen. Zo zijn de hengelvangsten van sportvissers voor het onderzoek van grote waarde. Sportvissers wordt gevraagd vangsten te melden.

Meer informatie

In deze brochure meer informatie over de meerval in de Westeinderplassen.