Online vragenlijst over bodemdaling

Online vragenlijst over bodemdaling

In Rijnlands gebied hebben we te maken met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. Dit leidt tot verdere bodemdaling.

Vanuit de Regio Deal is een enquête gemaakt over bodemdaling. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten wordt duidelijk wat inwoners van het Groene Hart weten over bodemdaling, wat de gevolgen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Dit is belangrijke informatie voor het succesvol uitvoeren van de projecten van de Regiodeal.

Geef uw mening

U kunt uw mening geven door de vragenlijst in te vullen. Er zijn vier verschillende vragenlijsten. Voor:

-      Inwoners in het gebied;

-      agrariërs in het gebied

-      eigenaren van ondernemingen in het gebied;

-      mensen die bij een terrein beherende organisatie in het gebied werken.

Invullen van de vragenlijst kan via www.bodemdalingdebaas.nl/vragenlijst

Er bestaat geen goed of fout antwoord en uw antwoorden worden anoniem opgeslagen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw e-mailadres invullen en zo kans maken op 1 van de 50 VVV-bonnen van  25 euro.

Wat is de Regio Deal Bodemdaling?

Om beter om te leren gaan met de gevolgen van bodemdaling en samen verdere bodemdaling te remmen, is gestart met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Dit is een samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en het Rijk. Meer informatie is te vinden via deze link.