Ook Rijnland doet mee met Warmetruiendag

Ook Rijnland doet mee met Warmetruiendag

Verwarm jezelf, en niet de wereld; met dit motto doen elk jaar honderdduizenden Nederlanders mee aan de Warmetruiendag. Zo ook Rijnland. Vrijdag gaat op het kantoor van Rijnland in Leiden de verwarming drie graden lager en trekken de Rijnlander alle warme truien uit de kast.

Waarom doet Rijnland mee?

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 10 oktober 2019 een handtekening gezet onder het Energieperspectief 2050 samen met andere waterschappen, gemeenten en provincies. Het is een logische stap die volgt uit het Klimaatakkoord, en de basis voor de regionale energietransitie die verdere opwarming van de aarde moet tegengaan.

Klimaatverandering & water

Iedereen weet inmiddels over de effecten van de CO2 uitstoot op het klimaat, de klimaatverandering en de maatregelen die we met elkaar nemen om de schade te beperken. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat leven in Nederland, leven met water betekent, en dat klimaatverandering druk zet op het watersysteem.

De zeespiegel stijgt, het boezemwater verzilt, steeds vaker wisselen periodes van extreme droogte en neerslag elkaar af en de kans op wateroverlast neemt toe. Om het gebied toekomstbestendig te maken, werken we steeds intensiever samen met de omgeving. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, en dat begint al bij een warme trui dragen. Zo simpel kan het zijn.

Rogier van der Sande

Rogier van der Sande:  “Als dijkgraaf van Rijnland krijg ik vaak de vraag: “Maar wat kan ik als individu nu bijdragen aan klimaatoplossingen?” Dan zeg ik: “Soms lijkt de bijdrage klein, maar door collectief in actie te komen en slimme klimaatoplossingen te delen, wint energiebesparing aan betekenis: samen energie besparen, geeft energie’.”

 
Marco Kastelein

Marco Kastelein: “Als portefeuillehouder van financiën bij Rijnland moet ik op onze uitgaven letten en besparing op de stookkosten draag ik een warm hart toe. Op 7 februari kiest ook Rijnland voor een warme trui en gaat de verwarming bij ons lager. Elke graad omlaag bespaart daarbij 6 % energie en 6% CO2 uitstoot.”

Ineke van Steensel

Ineke van Steensel: “Ook Rijnland doet mee met warmetruiendag. Als portefeuillehouder van duurzame bedrijfsvoering let ik op de energiebesparing die we kunnen bereiken op onze werkplek. Kantoren stoten ruim 36% van de Nederlandse CO2 uit, dus daar is flinke klimaatwinst te behalen.”

Waldo von Faber

Waldo von Faber: “Als bestuurder loop ik warm voor schoon en gezond water, om zo de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren. Als we allemaal samen op dezelfde dag 1 graad lager stoken, besparen we het jaarverbruik van 3 Waddeneilanden bij elkaar. Wat wil je nog meer?!”

Sjaak Langeslag

Sjaak Langeslag: “Als bestuurder van Rijnland werk ik aan waterzaken in het Groene Hart. Hierdoor heb ik veel te maken met natuur- en milieuorganisaties. Met een warme trui wil ik laten zien hoe belangrijk het is om met elkaar de CO2 uitstoot te verlagen, door gewoon de verwarming lager te zetten. Goed voor het landschap en goed voor water.”

Thea Fierens

Thea Fierens: “Als bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland werk ik dagelijks mee aan de Energietransitie met klimaatoplossingen zoals energie uit afvalwater en zonnepanelen op het terrein van onze afvalwaterzuiveringen. Persoonlijk wil ik ook een aandeel leveren, en ik vind dat die verwarming thuis best een graadje lager kan.”